Omdat een positief leerklimaat cruciaal is om kinderen ontwikkelingsgericht te begeleiden, zetten wij 100% in op bewegend leren.

 

GRO. staat voor leren in actie omdat we aan de hand van beweging het leren zichtbaar kunnen maken. Dit leerproces onderbouwen we met kwalitatief onderzoek zodat we onze expertise krachtig en doelgericht inzetten met een tweeledig doel: meer leerrendement en een motiverend leerklimaat.

Omdat sedentair gedrag bij kinderen én leerkrachten een knelpunt is, gaan wij de uitdaging aan om leren in actie om te zetten.
Concreet betekent dit dat de aangeboden lessen worden ontworpen met een bewegingsbril waarbij samenwerkend leren en co-teaching centraal staan.

Wie zijn wij

Lucie

Lucie

Mede-oprichtster Gro.

Diploma: bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie, BaNaBa zorgverbreding en remediërend leren en master pedagogie.

Verder bijgeschoold: herstelgerichte gesprekken, handelingsgericht werken,…

Ervaring: Coach bij BaNaba, mede-auteur van MIX uitgeverij Averbode, enkele schooljaren leerlingbegeleidster en staat sinds een tiental jaar voor de klas als leerkracht.

Griet

Griet

Mede-oprichtster Gro.

Diploma: master kunstwetenschappen, initiële lerarenopleiding, post – universitaire opleiding bedrijfskunde EHSAL, master pedagogie.

Verder bijgeschoold: contact met ouders, handelsgericht werken, differentiëren op maat van het kind, ASS basiscursus.

Ervaring: leerkracht in het secundair onderwijs en het ondersteunen van leerlingen tijdens begeleid studeren, leerlingenbegeleider.

Ons engagement

  • we benadrukken waar uw kind goed in is,
  • stellen reële doelstellingen aan een actieve leerhouding,
  • doordat het maatwerk is, kan geen enkel bewegingstraject identiek zijn.

Missie

Aan de hand van lezingen en workshops geven wij vakleerkrachten en betrokkenen tips-en tricks voor een actief leren. We werken inspirerend zodat iedere opvoeder morgen aan de slag kan.

Tarieven

Neem gerust contact op zodat we een offerte op maat kunnen uitwerken.

Niet overtuigd? Zij gingen u voor: