Kinderen bewegen van nature vaak en graag, maar op school moeten ze vaak urenlang stilzitten. Beweging heeft echter een belangrijke invloed op het verwerken van kennis en bijgevolg op de ontwikkelingskansen van ieder kind. 

 

Lucie staat voor leren in actie. Aan de hand van beweging maak ze het leren zichtbaar. Dit leerproces onderbouwt ze met kwalitatief onderzoek en jaren ervaring. Op deze manier zet ze haar expertise krachtig en doelgericht in met een tweeledig doel: meer leerrendement en een motiverend leerklimaat.

Wie ben ik

Lucie

Lucie

Diploma: bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie, BaNaBa zorgverbreding en remediërend leren en master pedagogie.

Verder bijgeschoold: herstelgerichte gesprekken, handelingsgericht werken, bewegend leren,…..

Ervaring: Coach bij BaNaba,  enkele schooljaren leerlingbegeleidster, staat ondertussen vele jaren voor de klas als leerkracht en is sinds 2020 ook auteur van haar eerste boek ‘Gesmeerd geleerd’.

Missie

Aan de hand van lezingen en workshops geeft Lucie vakleerkrachten en betrokkenen tips-en tricks voor een actief leren. We werken inspirerend zodat iedere opvoeder morgen aan de slag kan.

Tarieven

Neem gerust contact op zodat we een offerte op maat kunnen uitwerken.

Niet overtuigd? Zij gingen u voor: